Underground of things

 

Eindexamenproject Tom Vonk, Januari 2017

 

Amsterdam is al jaren bezig met de aanleg van een nieuwe metrolijn de z.g. Noord/Zuidlijn. 

Een enorme uitdaging omdat onder de huizen en het IJ door, tunnels zijn gegraven. Zeker veel overlast voor de Amsterdammers maar het gaf aan de andere kant archeologen de unieke mogelijkheid om op diverse plekken groot archeologisch onderzoek te verrichten. Dit heeft geresulteerd in meer dan 455.000 vondsten. Deze vondsten schetsen een beeld van het leven van de inwoners van Amsterdam door de eeuwen heen.

Vanuit mijn persoonlijke drijfveer voor ruimtelijke studies, heb ik in overleg met de stadsarcheoloog (Jerzy Garwonski) vijf vondsten vertaald naar gestileerde ruimtelijke vormen en zoals mijn plattegrond laat zien, geplaatst boven het tracé van de Noord/Zuidlijn. De gekozen vondsten representeren het imago van de des betreffende plek in de stad van toen. De ruimtelijke vertaling van deze vondsten resulteerde in verhalende wayfinders en staan in groot contrast met het huidige straatbeeld, waardoor een confrontatie met degene die ze ziet onvermijdelijk is.

De wayfinders beschikken over een kijkgat en geven de bezoeker de gelegenheid om een kijkje in het verleden te kunnen nemen.