Eindexamen 2017

The underground of things

Vanuit mijn persoonlijke drijfveer voor ruimtelijke studies, heb ik in overleg met de stadsarcheoloog (Jerzy Garwonski) vijf vondsten vertaald naar gestileerde ruimtelijke vormen en zoals mijn plattegrond laat zien, geplaatst boven het tracé van de Noord/Zuidlijn. De gekozen vondsten representeren het imago van de des betreffende plek in de stad van toen. De ruimtelijke vertaling van deze vondsten resulteerde in verhalende wayfinders en staan in groot contrast met het huidige straatbeeld, waardoor een confrontatie met degene die ze ziet onvermijdelijk is. De wayfinders beschikken over een kijkgat en geven de bezoeker de gelegenheid om een kijkje in het verleden te nemen.